Razvoj župnog Caritasa u Vrhbosanskoj nadbiskupiji

Početna > Naša djelatnost > Župni Caritas

Od iznimne važnosti kako za Caritas Vrhbosanske nadbiskupije tako i za župe u Vrhbosanskoj nadbiskupiji bilo je pokretanje ovog projekta koji je u svom trogodišnjem ciklusu imao za cilj osnovati župne Caritase u župama u kojima je to u ovom trenutku moguće s obzirom na sve okolnosti koje prate Vrhbosansku nadbiskupiju.

U ovom projektu se na poseban način očitovala i briga predsjednika Caritasa kardinala Vinka Puljića koji je početkom veljače 2017. uputio i dopis župama Vrhbosanske nadbiskupije gdje je među ostalim naglasio: „Osobno sam se upoznao s ovim projektom i dao svoj blagoslov na njegovu realizaciju.

Župni Caritasi, kao jedan od tri temeljna poslanja Katoličke crkve, trebaju se bolje ustrojiti i u našoj nadbiskupiji. Pratit će realizaciju i biti nazočan kada god to bude potrebno. Osobno ću voditi i prvi sastanak župnika koji budu uključeni u projekt s osobljem Caritasa.“[1] Nakon početnog „mapiranja“ stanja razvijenosti župnog Caritasa pristupilo se konkretnim radionicama na terenu u kojima su sudjelovali župnici i laici.

Sve ovo urodilo je plodom tako da s ponosom možemo reći da je župni Caritas preko svojih projekata itekako aktivan u jednom dijelu župa u Vrhbosanskoj nadbiskupiji.