Socijalizacija romske djece i njihova integracija u društvo

Početna > Naša djelatnost > Romska djeca

Romska populacija u Bosni i Hercegovini spada u kategoriju društva nomadskog karaktera koje ima svoj specifična obilježja.

Nasmijana romska djeca

Radi takvog načina života na poseban način ugrožena su djeca Roma koja su često prepuštena sama sebi ili pod pritiskom određenih skupina moraju prosjačiti i raditi za druge. Caritas Vrhbosanske nadbiskupije pokušava kroz ovaj projekt prije svega uključiti romsku djecu u predškolske i osnovnoškolske aktivnosti te poraditi na svijesti važnosti obrazovanja djece i mladih.

U tom duhu održavaju se razne radionice s fizioterapeutima, psiholozima te edukacijsko-kreativne radionice. Poseban naglasak stavljen je na senzibiliziranje njihovih roditelja kako bi što više romske djece bilo uključeno u pohađanje obveznog predškolskog i školskog obrazovanja.