Načelnik Općine Centar posjetio Caritasovu pučku kuhinju “Jelo na kotačima”

Gosp. Srđan Mandić, načelnik Općine Centar je 17.svibnja 2023. zajedno s pomoćnicom za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu gospođom Jasminom Fazlić posjetio Caritasovu pučku kuhinju „Jelo na kotačima“.

Ovom prilikom je načelnik Mandić potpisao protokol o realizaciji transfera financijske pomoći  za rad pučke kuhinje.

U ime Caritasove pučke kuhinje „Jelo na kotačima“ protokol je s načelnikom Mandićem potpisao ravnatelj Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije vlč. Mirko Šimić.

Nakon potpisivanje protokola načelnik je obišao prostorije pučke kuhinje gdje  se osvjedočio o samom  procesu priprave toplih obroka za ljude u potrebi.

Načelnik Mandić je naglasio da Općina Centar pruža podršku i posvećuje veliku pozornost udruženjima i organizacijama koje se bave karitativnim aktivnostima i kako vjeruje da će ova sredstva biti od koristi najugroženijim. Također je naglasio da je ovakav oblik podrške radu humanitarnih organizacija neophodan, jer su nažalost sve učestaliji zahtjevi za pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.

Voditeljica projekta Caritasove pučke kuhinje „Jelo na kotačima“ Irma Araranković je naglasila kako Caritasova pučka kuhinja radi po HACCP standardu što zahtjeva ispunjavanje posebno strogih standarda pripreme i dostave toplog obroka za naše korisnike. Specifičnost Caritasove  pučke kuhinje ,,Jelo na kotačima,, jest distribucija obroka našim korisnicima na četiri lokacije u Sarajevu u posebnim termo posudama koje onemogućuju kontaminaciju hrane.

Ravnatelj Šimić zahvalio je načelniku Općine Centar na dolasku i posjetu Središnjici Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije,  te dodatno naglasio svoju zahvalnost na potpori i izdvojenim financijskim sredstvima koja će biti namjenski upotrijebljena  za rad Caritasove pučke kuhinje.

Potpora Općine Centar za rad Caritasove pučke kuhinje ,,Jelo na kotačima,, znatno olakšava svakodnevni napor Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije da odgovori na potrebe krajnjih korisnika.

Leave a Reply