O Caritasu Vrhbosanske nadbiskupije

Početna > O Caritasu Vrhbosanske nadbiskupije

Nadbiskup dr. Ivan Šarić 22. studenoga 1931. utemeljio je Caritas Vrhbosanske nadbiskupije sa sjedištem u Sarajevu.

Caritas je od svojeg utemeljenja  pronalazio način biti i ostati uz čovjeka u potrebi, čovjeka koji je od bližnjih ostavljen, zaboravljen, a od društva odbačen na marginu.

Središnjica Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije u Sarajevu

Iako je rad Caritasa u vremenu komunističke diktature bio zabranjen, Caritas nikada nije prestao sa svojim djelovanjem preko župa i pojedinaca koji su uvijek svjedočili misiju i poslanje ove crkvene institucije. Razdoblje zadnjeg rata u Bosni i Hercegovini nanovo je potaknulo aktualiziranje rada Caritasa koji djeluje i danas kroz različite programe, čiji je temeljni cilj biti i ostati uz brata i sestru u potrebi.

Caritas je pastoralna ustanova katoličke Crkve osnovana radi promicanja i svjedočenja kršćanske djelotvorne ljubavi. Caritas je pravna osoba na crkvenom i civilnom području u skladu sa Zakonikom kanonskog prava i Zakonima Bosne i Hercegovine.